20-80-Relaties

Het 20-80-principe zoekt altijd naar manieren om meer met minder te krijgen. Een van de gebieden waar dit wel het belangrijkste is, is wat we hier maar even top-relaties noemen: relaties die ons persoonlijk dierbaar zijn. Denk aan je partner, kinderen, familie en vrienden, sommige collega’s. In top-relaties kunnen mensen zichzelf heel diep herkennen. Dat is in wezen wat relaties zo bijzonder maakt. De kwaliteit van relaties wordt bepaald door de diepte ervan. Het bereiken van diepte in relaties, gaat doorgaans één op één. In persoonlijk contact met je top-relaties kun je veel dieper gaan met elkaar dan in grotere groepen. De meeste mensen beleven in een dergelijk contact de meeste bevrediging aan relaties.

Één op één contact in onze top-relaties vraagt natuurlijk tijd en beschikbaarheid. Het diepste contact vindt op hetzelfde moment plaats, en vraagt dus afstemming van agenda’s en beschikbaarheid van veel tijd. Daarnaast is uiteraard de bereidheid nodig om met elkaar gevoeligere dingen te durven bespreken

Die tijd om met elkaar contact te maken is een zeldzaamheid geworden in deze eeuw. We worden namelijk door onze omgeving aangemoedigd om vooral kwantitatief meer relaties aan te gaan. In ons werk wordt van ons verwacht dat wij goede relaties aangaan met klanten en anderen met wie wij zaken doen. Velen hebben zich ook vanuit dat zakelijke principe op LinkedIn aangemeld, en ontmoeten daar allerlei nieuwe mensen. Tegelijk zijn onze jongeren opgegroeid met MSN en  hebben miljoenen mensen een Hyves account, een Facebook account en natuurlijk nog een Twitter account. Onlangs heeft ook Google zich op deze markt van sociaal media gestort met Google+. Het zal ons niet verbazen dat ook Google+ binnenkort in veel huiskamers en smartphones in Nederland en België binnendringt. En wie de meeste vrienden heeft, geniet het meeste aanzien. Meer, meer, meer! Het bijhouden van al deze social media vraagt veel aandacht. Zeker als mensen continu in de gelegenheid zijn hun nieuwe berichten te lezen, leidt dit al gauw tot een zodanig tijdsbeslag, dat de normale relaties daarvoor tijd moeten inleveren. We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat we in gesprek waren met iemand en dat diens mobiele telefoon afging en meteen het gesprek dood was. Velen van ons weten ook dat het communiceren met Twitterende kinderen een hachelijke onderneming is.

We zien dus dat op het gebied van top-relaties er allerlei bewegingen zijn die ons verleiden om meer in plaats van beter te kiezen. Kwantiteit voor kwaliteit. Onze omgeving, aangewakkerd door de media, dwingt ons als het ware in die richting. Het is onvermijdelijk dat dat gaat leiden tot een gevoel van tekort in de top-relaties. Kijk zelf eens kritisch hoeveel tijd en echte aandacht jij de afgelopen week hebt geschonken aan de mensen die dicht bij je staan. Hoe lang is het geleden dat je je beste vrienden hebt ontmoet, wanneer was het laatste echte gesprek met je partner? Heb je je kinderen nog echt gesproken de laatste maand? Of heb je die dingen moeten organiseren in een toekomstig “weekendje weg” of een “avondje stappen”?? 20-80 leven betekent dat je voor kwaliteit gaat in plaats van kwantiteit. In relaties betekent dat het zoeken naar de diepte bij enkele in plaats van het zoeken naar de breedte bij velen en als je dan al weten wie die enkelen zijn, komt de tweede 20-80- stap aan de beurt. Dat is namelijk kijken naar welke 20% voor jou en voor de ander van het grootste belang zijn in jullie relatie. Geen mens is gelijk in denken en doen, dus ook geen relatie is gelijk. Toch zijn er honderden boeken die ons beschouwen als gelijke wezens. Zij vertellen ons hoe de ideale relatie er uitziet. Naar onze mening kan dat niet. Het enige wat je met zekerheid kunt zeggen is dat mensen sociale wezens zijn, die van nature streven naar contact met andere mensen. En het tweede wat je met zekerheid kunt zeggen is dat het toepassen van de 20-80-regel daarvoor het meeste succes biedt.

Schrijf eens op wie jou belangrijkste persoonlijke relaties zijn. Kijk of je ze allemaal wilt aanhouden of dat je verder wilt selecteren. Schrijf vervolgens achter iedereen op wat hun 20%- factor in jullie relatie is. Wat zijn de dingen die voor hem of haar het meeste gewicht in de schaal leggen in jullie contact? Schrijf daarachter wat die punten voor jou zijn. Schrijf dan in de vierde kolom op hoe je jezelf gaat richten op de 20% van die ander en hoe je aan die ander duidelijk gaan maken wat jouw 20% is. Schrijf tenslotte op welke actie je binnenkort daartoe gaat nemen. Dit is een op zich vrij eenvoudige oefening, die echter je wel eens zou kunnen confronteren! Wat weet je eigenlijk van en wat doe je eigenlijk met je meest dierbaren? Weet je wel wat voor hem of haar de reden is om met jou in relatie te zijn? Heb je dat ooit met hem of haar besproken? Het is eigenlijk vreemd dat dat in het algemeen niet gebeurd. Mensen worden vrienden en doen allerlei activiteiten met bij elkaar, zonder dat ze elkaar vertellen welke behoeften ze in die relaties bevredigd zien. Misschien klinkt dat te rationeel, maar zeker is dat het uitspreken van dergelijke woorden de deur naar de diepte van het contact open zal zetten.