20-80: Vrienden

Eén van de favoriete voorbeelden die we gebruiken voor de 20-80-regel is het hebben van vrienden. Veel mensen hebben zoveel “vrienden” dat de echte vriendschappen onder druk staan. 80% van de gewenste vriendschap wordt ervaren in contact met 20% van je vrienden. Dat geldt doorgaans voor gewone vriendschappen. Maar sinds de introductie van “vriendschappen” op Hyves en Facebook is het woord vriendschap verder versleten. Er is een competitie op gang gekomen wie de meeste vrienden heeft. Kinderen die niet minstens 50 vrienden hebben, tellen niet echt mee in hun “vriendengroep”. Bij volwassenen doet zich trouwens hetzelfde voor. Wie zich op Facebook begeeft, voelt zich ook al gauw een nulletje als hij niet 100+ vrienden heeft en dat geldt ook voor Twitter. Wie zich zakelijk wil profileren neemt een account bij LinkedIn. Ook daar is een race aan de gang, als je geen 500+ contacten hebt, doe je niet mee in de eredivisie. In de praktijk gebeurt er maar weinig met de contacten, de meesten verzamelen vooral aantallen in plaats van dat ze uit die contacten waarde putten. Behalve de slimmeriken, die weten dat je niet overal achteraan moet rennen. Die kiezen alleen voor de waardevolle contacten. Liever die 20 contacten waar je echt iets aan hebt, dan al je tijd verdoen met honderden contacten. Want wie even dieper denkt, zal het belachelijke van die “grote aantallen” inzien en weten dat dat slechts een persoonlijk of zakelijk marketing-trucje is. Een vernislaagje om de roest te bedekken?

Het verzamelen van veel vrienden is niet 20-80 en gaat dus automatisch ten koste van het persoonlijke geluk of zakelijke succes. De aandacht die men aan die grote groep contacten moet geven, gaat altijd ten koste van de kwaliteit. En er komt zelfs nog een extra ongeluk bij, bleek uit onderzoek van de universiteit van Utah: omdat mensen op Facebook (en natuurlijk geldt dat ook voor alle andere social media) alleen hun “leuke” dingen schrijven (al dan niet waar), worden mensen die daar veel van lezen ongelukkiger. Wij mensen vergelijken onszelf namelijk vooral met anderen en geluksbeleving is daarom sterk afhankelijk van hoe de omgeving het “doet”.

Wie 20-80 durft kiezen, kijkt ‘ns kritisch in z’n vriendenkring en de bijbehorende tijdbestedingen. Daarna ruilt hij de “onrendabele” in voor “rendabele”.