20-80-Werken

Werken is een zo groot hoofdstuk in het leven van de meesten van ons, dat het meerdere 20-80-onderdelen heeft. Een snelle opsomming: tijdbesteding, persoonlijke effectiviteit, woon-werkverkeer en meer persoonlijke aspecten, daarnaast talloze bedrijfseconomische aspecten als marketing, inkoop, productie, personeelsbeleid, verkoop enz. enz. Net als “in het gewone leven” zit de 20-80-regel verstopt in alle bedrijfsmatige processen.
Dit verhaal over 20-80-Werken beperkt zich tot het grote hoofdstuk “Werken”, al die onderdelen worden verderop apart besproken.
Een extra interessante reden om veel aandacht te geven aan de 20-80-regel in het werk is dat werk eigenlijk een ander woord is voor bron van inkomen. Door te werken, wordt doorgaans inkomen verkregen. Met dat inkomen kun je vervolgens tal van andere aspecten uit je leven bekostigen. Daarom is het toepassen van de 20-80-regel in het werk meestal van grotere invloed op je leven dan het toepassen in andere onderdelen.

Binnen 20-80-Werken kunnen we drie niveaus onderscheiden:
1. Individueel niveau
2. Bedrijfsniveau
3. Overheidsniveau

Op individueel niveau gaat het over jou in je werk. Dat kan overigens evengoed vrijwilligerswerk zijn. Als jij je bewust wordt van de 20-80-regel, zul je in je werk elke dag weer tal van voorbeelden ontdekken hoe de 20-80-regel aanwezig is, hoe hij wordt toegepast en vooral hoe hij niet wordt toegepast. Het individuele niveau is het niveau om mee te beginnen. Het jezelf afvragen hoe jij binnen jouw werk kan profiteren van 20-80-Werken is op zich al erg effectief. Je zult gaan ontdekken dat je dagbesteding nogal verschilt qua effect op de resultaten die je moet of wilt bereiken. Of je zult ontdekken dat je eigenlijk helemaal geen resultaten gedefinieerd hebt gekregen. Dat het resultaat dat je moet bereiken in feite het volmaken van je uren is. Daar komt dan al het bedrijfsniveau om de hoek.

Het bedrijfsniveau is dat van wat zich binnen het bedrijf waar je werkt, maar buiten jezelf alleen afspeelt. Ben je een éénpitter, dan ben je wel zelf het bedrijf natuurlijk. Om op bedrijfsniveau te gaan 20-80-Werken is een tamelijk hachelijke zaak. Alleen als het management van het bedrijf of een onderdeel daarvan overtuigd is van het nut van 20-80-Werken en voldoende medewerkers in het bedrijf of team, zal er veel succes geboekt kunnen worden. Alle succesvolle bedrijven passen de 20-80-regel toe, maar vaak onbewust. Er zijn enorme verbeteringen in de bedrijfsresultaten mogelijk als de 20-80-regel wordt toegepast, maar voor een bedrijf is het veel moeilijker dan voor jou persoonlijk. Dat is ook een extra reden om ‘ns goed na te denken of je maar liever niet als zelfstandige verder wilt gaan, zodat je niet meer de last heb van de inefficiëntie van de meeste bedrijven. Het moeilijke in een bedrijf is dat je met meerdere mensen te maken hebt. Er zijn altijd mensen bij die geen interesse hebben in verandering en dus bewust of onbewust gaan tegenwerken. Vaak bepalen zij met hun vertragingen het tempo van de hele groep omdat de groep ook hen mee wil nemen. Daardoor duurt het omvormingsproces lang en raken ook anderen veranderingsmoe en zakt alles weer naar het oude. Wie in grotere organisaties werkt of heeft gewerkt, kent zonder twijfel de voorbeelden van projecten die met veel tamtam worden aangekondigd door de leiding, die vervolgens enthousiast van start gaan en daarna of verdwijnen in de anonimiteit of steeds meer geld gaan vragen om de deadline te halen om vervolgens met een ongewild aftreksel te komen van wat oorspronkelijk de bedoeling was. Reorganisaties zijn een goed voorbeeld, automatiseringsprojecten ook, net als persoonlijke-effectiviteitsprogramma’s. Tal van cursussen en trainingen worden gegeven met nauwelijks resultaat en dat is eigenlijk jammer voor iedereen. Door te focussen op die paar cursussen die er echt toe doen, die toe te passen op die paar medewerkers die echt voorop lopen en die ook 80% van het budget te geven, kunnen onconventionele resultaten worden bereikt.

Het derde Werken-niveau is dat van de overheid. De overheid rekent zich ook een taak in het economisch domein. Over de effecten daarvan wordt nogal verschillend gedacht. Het structurele effect van allerlei subsidies wordt nogal betwist, niettemin is het een feit dat de overheid wel behoorlijke impact kan hebben op de economie, minder door puur stimulerende, maar meer door allerlei beperkende maatregelen. Vergunningen, belastingen, administratieve voorschriften, arbeidswetten enz. enz. zijn voor veel ondernemers of bedrijven bewust of onbewust reden om af te zien van hun plannen. Plannen met misschien hoge potentie. Als de overheid 20-80-Werken zou omarmen en stimuleren, zou de wereld er heel anders uitzien en zouden we veel minder geld hoeven rondpompen van belastingbetaler naar overheid en weer terug.