20-80-Vriendschappen

Eén van de favoriete voorbeelden die we gebruiken voor de 20-80-regel is het hebben van vrienden. Veel mensen hebben zoveel “vrienden” dat de echte vriendschappen onder druk staan. 80% van de gewenste vriendschap wordt ervaren in contact met 20% van je vrienden. Dat geldt doorgaans voor gewone vriendschappen. Maar sinds de introductie van “vriendschappen” op Hyves en Facebook is het woord vriendschap verder versleten. Er is een competitie op gang gekomen wie de meeste vrienden heeft. Kinderen die niet minstens 50 vrienden hebben, tellen niet echt mee in hun “vriendengroep”. Bij volwassenen doet zich trouwens hetzelfde voor. Lees verder…

20-80-ers: muzikanten!

Vandaag werd ons oog getrokken naar een lijstje met best verdienende artiesten in 2011. “Onze” André Rieu staat wereldwijd op de 15e plaats met opbrengsten van zijn concerten, door Pollstar geschat op 63,5 miljoen dollar. Als we de hele lijst bekijken, zien we hier een hele serie 20-80-ers op een rij. Het zijn mensen die met doen waar ze lol in hebben onwaarschijnlijke bedragen verdienen, vooral als we kijken naar de tijd die ze daarvoor nodig hebben. Even zonder allerlei details over bijkomende activiteiten als marketing, personeelsgedoe en reistijd, zien we dat U2 met 34 (!) optredens 232 miljoen dollar Lees verder …

Tijd voor vrijwilligerswerk?

Vandaag was er weer een interessante enquête-uitkomst (ING). Een aanknopingspunt voor een korte 20-80-analyse. Het persbericht begint met: “Een op de drie werkende Nederlanders doet momenteel wel eens vrijwilligerswerk.” 33% doet 100%. Vrijwilligerswerk is enorm divers. Sommigen lopen eens per jaar een collecte, andere zijn elke zaterdag met hun pupillenteam op pad. We mogen rustig aannemen dat van die 100% vrijwilligerswerk door werkenden meer dan 80% wordt gedaan door 20%. Dat zou dan betekenen dat 20% van 33% = royaal afgerond 10% van de werkende Nederlanders 80% van het vrijwilligerswerk door werkenden voor zijn rekening neemt. Die 10% werkers, wat Lees verder …