De onevenredig grote kracht van je ogen

Een 20-80-factor die we dagelijks gebruiken, maar veelal ook onbewust, is het gebruik van onze ogen. We gebruiken in ons leven al onze zintuigen, maar de ogen nemen verreweg het leeuwendeel voor hun rekening bij het verwerken van informatie. Daarbinnen geldt nog eens als extra 20-80-factor dat plaatjes veel meer impact hebben dan teksten. Als je je daarvan bewust bent, kun je daar rekening mee houden. Enerzijds als informatie-verzamelaar: gebruik zoveel mogelijk plaatjes, bijvoorbeeld schema’s, grafieken, video’s. Anderzijds als informatie-brenger. Gebruik dan zoveel mogelijk beeldmateriaal. Kijk ‘ns even naar onderstaande video.