Geldgebrek én Tijdgebrek… De 20-80-oplossing

“Ik heb geen tijd” is het meest gebruikte excuus in de lage landen.  Onderzoek wijst ook uit dat we ’t met elkaar drukker hebben dan twintig jaar geleden. We stoppen meer activiteiten in een dag. En die dag heeft nog altijd 24 uur, dus als je daar meer in stopt, neemt de druk toe. Als je op een dichte slang de kraan verder opendraait, neemt de druk toe, ook als je die slang netjes recht legt. Daarom werkt time management meestal ook niet, althans niet tegen de druk.

Tijd is een schaars middel. We kunnen geen 25 uur creëren of verzamelen in een dag. Anders dan geld bijvoorbeeld. Geld kan altijd meer worden. Tijd is dus veel waardevoller dan geld. Lees verder…