20-80-Vriendschappen

Eén van de favoriete voorbeelden die we gebruiken voor de 20-80-regel is het hebben van vrienden. Veel mensen hebben zoveel “vrienden” dat de echte vriendschappen onder druk staan. 80% van de gewenste vriendschap wordt ervaren in contact met 20% van je vrienden. Dat geldt doorgaans voor gewone vriendschappen. Maar sinds de introductie van “vriendschappen” op Hyves en Facebook is het woord vriendschap verder versleten. Er is een competitie op gang gekomen wie de meeste vrienden heeft. Kinderen die niet minstens 50 vrienden hebben, tellen niet echt mee in hun “vriendengroep”. Bij volwassenen doet zich trouwens hetzelfde voor. Lees verder…