Tijd voor vrijwilligerswerk?

Vandaag was er weer een interessante enquête-uitkomst (ING). Een aanknopingspunt voor een korte 20-80-analyse. Het persbericht begint met: “Een op de drie werkende Nederlanders doet momenteel wel eens vrijwilligerswerk.” 33% doet 100%. Vrijwilligerswerk is enorm divers. Sommigen lopen eens per jaar een collecte, andere zijn elke zaterdag met hun pupillenteam op pad.

We mogen rustig aannemen dat van die 100% vrijwilligerswerk door werkenden meer dan 80% wordt gedaan door 20%. Dat zou dan betekenen dat 20% van 33% = royaal afgerond 10% van de werkende Nederlanders 80% van het vrijwilligerswerk door werkenden voor zijn rekening neemt. Die 10% werkers, wat zijn dat voor mensen? Hoe komt het dat zij wél tijd hebben of maken voor vrijwilligerswerk, terwijl in het onderzoek 61% van de werknemers zegt dat “geen tijd” de belangrijkste reden is om geen vrijwilligerswerk te doen?

Dat kan tal van oorzaken hebben. Maar ongetwijfeld is de belangrijkste oorzaak een gebrekkig inzicht in de kwaliteit van de eigen tijdbesteding en allerlei laag-kwalitatieve gewoontes van mensen. Want nog even op een rijtje:

10% doet 80%, dat is “veel”

23% doet 20%, dat is “weinig””

61% doet niets, terwijl ze wel willen

23 plus 61 = 84% van de werkende Nederlanders heeft ogenschijnlijk tijdgebrek om aan vrijwilligerswerk te doen. 10% niet.  Het kan dus niet anders of die 84%, die aangeeft eigenlijk wel te willen, legt in feite andere prioriteiten. Zij vinden vrijwilligerswerk wel belangrijk (zo blijkt ook uit het onderzoek), maar andere dingen kennelijk nóg belangrijker. Terwijl daar geheid ook vele uren televisie kijken bij zitten, om maar een voorbeeld te noemen. Het aantal televisie-uren van die 10% zal aanzienlijk lager zijn.

Uit allerlei onderzoek is gebleken dat vrijwilligerswerk een grote “ geluksbrenger” is voor de vrijwilliger zelf. Belangrijkste reden is het gevoel iets voor een ander of voor de maatschappij te doen, wat mensen na enig doorvragen kenmerken als zingeving. Met name het vrijwillige en onbetaalde is daarbij essentieel, vrijwilligers hebben het gevoel iets van zichzelf te geven zonder afkoop met geld. Dat die ervaring jammer genoeg nog vreemd is voor velen blijkt ook uit het onderzoek: 35% van de niet-vrijwilligers zou dat wel graag willen doen in tijd van de baas… Betaald vrijwilligerswerk, tja…